Generelt

Disse retningslinjene for behandling av personopplysninger («retningslinjene for personvern») beskriver hvordan Hobbydilla AS («Hobbydilla», «oss», «vår», «våre», «vårt» eller «vi») innhenter informasjon om deg.

Retningslinjene for personvern gjelder personopplysninger som du gir oss, eller som vi innhenter via Hobbydilla-nettstedet, www.hobbydilla.no («nettstedet»).

Hobbydilla er datakontrolleren for personopplysningene dine. Alle forespørsler til Hobbydilla kan sendes ved bruk av kontaktinformasjonen oppgitt under Kontaktinformasjon.

Hvilke personopplysninger innhenter vi, og til hvilket formål, og hva er det juridiske grunnlaget for å behandle opplysningene?

Når du besøker nettstedet vårt, innhenter vi automatisk informasjon om deg og din bruk av nettstedet, for eksempel hvilken nettleser du bruker, søkebegrepene du bruker på nettstedet, IP-adressen din og nettverksplasseringen din.

  • Formålet med dette er å optimalisere brukeropplevelsen din og funksjonaliteten til nettstedet og utføre målrettet markedsføring, inkludert gjentatt markedsføring (retargeting) via Facebook og Google. Denne databehandlingen er nødvendig for at vi skal kunne forbedre nettstedet og vise deg relevante tilbud.
  • Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), artikkel 6 (1f).

Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på nettstedet, innhenter vi informasjonen som du selv oppgir, som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmetode og leveringspreferanser, samt informasjon om hvilke produkter du kjøper, og eventuelle produkter som du har returnert, og IP-adressen som du foretar kjøpet fra.

  • Formålet med dette er å gjøre oss i stand til å levere produktene du har bestilt, og til å oppfylle avtalen vår med deg, i tillegg til å administrere din rett til å returnere varer og til å klage. Vi kan også behandle informasjon om kjøpet ditt for å oppfylle lovmessige krav, inkludert krav til bokføring og regnskapsføring. Når det gjøres et kjøp, innhentes IP-adressen for at vi skal kunne forhindre svindel.
  • Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), artikkel 6 (1b, 1c og 1f).

Når du registrerer deg for abonnement på nyhetsbrevet vårt, innhenter vi e-postadressen din.

  • Formålet med dette er å kunne levere deg nyhetsbrevet.
  • Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), artikkel 6 (1f).

Mottakere av personopplysninger

Navnet ditt, adressen din, e-postadressen din, telefonnummeret ditt, bestillingsnummeret ditt og spesifikke leveringspreferanser sendes til PostNord, GLS eller en annen speditør, som sørger for levering av de kjøpte varene til deg. Ved kjøp av lagerførte varer blir den nevnte informasjonen sendt til produsenten eller selgeren av de aktuelle varene, som vil håndtere leveringen.

Informasjon kan bli betrodd eksterne partnere som behandler informasjonen på våre vegne. Vi bruker eksterne partnere blant annet til å ta seg av den tekniske driften av nettstedet vårt og forbedre det, sende ut nyhetsbrev og målrette markedsføring, inkludert gjentatt markedsføring (retargeting), og til å få din vurdering av selskapet vårt og produktene våre. Slike selskaper er databehandlere og underlagt våre instruksjoner, og de behandler data som vi er datakontrolleren for. Databehandlerne kan ikke bruke dataene til noe annet formål enn å oppfylle avtalen med oss, og de er underlagt taushetsplikt med hensyn til dette. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlerne som behandler personopplysninger på våre vegne.

To av disse databehandlerne, Google Analytics, eid av Google LLC, og Facebook Inc., holder til i USA. De nødvendige garantiene for overføring av data til USA sikres gjennom databehandlerens sertifisering under EU-US Privacy Shield, jf. EUs personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), artikkel 45.

Rettighetene dine

For å sørge for åpenhet rundt behandlingen av opplysningene dine må vi som datakontrolleren informere deg om rettighetene dine.

Rett til innsyn

Du har rett til når som helst å be om informasjon fra oss om, blant annet, hvilke opplysninger om deg vi har registrert, hva som er formålet med registreringen, hvilke kategorier og mottakere av personopplysninger som kan finnes, og hvor opplysningene kommer fra.

Du har rett til å få en kopi av personopplysningene om deg som vi behandler. Hvis du vil ha en kopi av personopplysningene dine, må du sende en skriftlig forespørsel til contact@mivu.no. Du vil kunne bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for.

Rett til å korrigere

Du har rett til å beordre oss til å korrigere uriktige opplysninger om deg. Hvis du har blitt oppmerksom på feil i informasjonen om deg som vi har registrert, oppfordres du til å kontakte oss skriftlig om dette, slik at vi kan korrigere informasjonen.

Når det gjelder informasjon som vi har innhentet i forbindelse med din innmelding i kundeklubben vår, kan du korrigere den selv ved å logge deg på den personlige profilen din.

Rett til sletting

I bestemte situasjoner har du rett til å få slettet alle personopplysninger vi har om deg, for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt, og hvis vi ikke har noe annet juridisk grunnlag for å fortsette med behandlingen. I den grad fortsatt behandling av opplysningene dine er nødvendig, for eksempel for at vi skal kunne oppfylle våre lovmessige forpliktelser, eller fordi det kan reises, utøves eller forsvares et juridisk krav, er vi ikke forpliktet til å slette personopplysningene dine.

Rett til å begrense behandling til lagring 

I bestemte situasjoner har du rett til å begrense behandling av personopplysningene dine til lagring, for eksempel hvis du mener at informasjonen om deg er feil. 

Rett til dataoverførbarhet

I bestemte situasjoner har du rett til å få personopplysninger som du selv har gitt oss, returnert til deg i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format og til å få overført opplysningene til en annen datakontroller.

Rett til å protestere

Du har rett til når som helst å motsette deg vår behandling av personopplysningene dine for direkte markedsføring, inkludert opprettelse av en profil i den hensikt å målrette den direkte markedsføringen vår.

I tillegg har du rett til når som helst å motsette deg, av årsaker relatert til din bestemte situasjon, behandlingen av personopplysningene dine som vi utfører på grunnlag av våre legitime interesser som opplysningene blir innhentet for.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, inkludert til opprettelse av en profil, som gjøres av deg som et medlem av kundeklubben. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du kontakte oss på lise@hobbydilla.no.

Rett til å klage

Du har rett til når som helst å levere en klage på vår behandling av personopplysningene dine til det danske datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Klager kan også sendes per e-post, til dt@datatilsynet.dk, eller leveres per telefon, på +45 33 19 32 00.

Nyhetsbrev

Hvis du har meldt deg på vårt nyhetsbrev, vil du motta nyheter, inspirasjon, tips og triks, tilbud, konkurranser, events innen kreativitet, hobbyartikler, festartikler og resten av Hobbydillas produktsortiment hver uke via elektronisk post (f.eks. e-mail og sosiale medier). Du kan til enhver tid trekke samtykket ditt. Hobbydilla behandler dine personopplysninger samt opplysninger fra din kundeprofil, dine interesser og kjøp og adferd på Hobbydillas websites og andre onlinekanaler for å gi deg relevante tilbud og den best mulige opplevelse.

Sletting av personopplysninger

Når det gjelder informasjonen som er innhentet om din bruk av nettstedet, jf. hvilken informasjon som innhentes, sletter vi denne når du ikke har brukt nettstedet på ett år.

Informasjon som innhentes når du registrerer deg for abonnement på nyhetsbrevet vårt, slettes når du har trukket tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrevet, med mindre det finnes et annet grunnlag for å behandle informasjonen.

Når det gjelder informasjon innhentet i forbindelse med kjøp du har foretatt via nettstedet, jf. hvilken informasjon som innhentes, vil vi generelt slette den tre år etter slutten av kalenderåret da du foretok kjøpet. Informasjon kan imidlertid bli lagret lenger hvis vi har et legitimt behov for det, for eksempel hvis det kan reises, utøves eller forsvares et juridisk krav, eller hvis lagring er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle lovmessige krav. Regnskapsinformasjon lagres i fem år, til slutten av et kalenderår, for oppfyllelse av lovmessige krav til regnskapsføring.

Sikkerhet

Vi har tatt tilstrekkelige tekniske og organisatoriske forholdsregler mot at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig ødelegges, går tapt eller forringes, og mot at de blir tilgjengelige for uautoriserte personer eller misbrukes.

Bare medarbeidere som har et reelt behov for tilgang til personopplysningene dine for å utføre jobben sin, får tilgang til personopplysningene.

Kontaktinformasjon

Hobbydilla er datakontrolleren for personopplysninger som innhentes via nettstedet.

Hvis du har spørsmål om eller kommentarer til disse retningslinjene for personvern, eller ønsker å utøve en eller flere av rettighetene dine som er beskrevet i avsnitt 4, kan du kontakte:

 

Hobbydilla AS

Storgata 19

3181 Horten

Norge

 

Tlf.: 929 82 626

E-post: lise@hobbydilla.no

 

Endringer i retningslinjene for personvern

Vi vil informere deg når vi gjør endringer i retningslinjene for personvern, neste gang du besøker nettstedet.

Versjoner:

  • Dette er versjon 1.1 av Hobbydillas retningslinjer for personvern, datert 06. November 2021.
  • Versjon 1.0 av Hobbydillas retningslinjer for personvern, datert 17. Februar 2020.